Szkolenie z ArchiMate 2.0 w ofercie MODESTO

Po udanym szkoleniach związanych z architekturą korporacyjną  1o lutego do naszej oferty szkoleniowej dokładamy szkolenie z modelowania procesów biznesowych w ArchiMate 2.0

Agenda szkolenia:   Architektura korporacyjna w Enterprise Architect

Firmy, które już wprowadziły The Open Group Architecture Framework (TOGAF) wiedzą, że standard ArchiMate uzupełnia TOGAF w tworzeniu zintegrowanego języka modelowania wielowymiarowych procesów biznesowych.

ArchiMate nie konkuruje z językami specyficznymi dla domen, np.:  UML i  jest raczej językiem uzupełniającym, który opisuje główne pojęcia w domenach biznesowych, aplikacyjnych i technologicznych, oraz tworzy łączniki pomiędzy tymi domenami. Zastosowanie punktów widzenia i meta modelu ArchiMate zmniejsza zapotrzebowanie na rozwijanie przez organizacje własnych meta modeli oraz na modelowanie notacji podczas tworzenia architektur. Większość sprzedawców narzędzi architektury korporacyjnej wspiera ten standard i tworzy dla swoich narzędzi matryce modelujące lub moduły dodane ArchiMate.

Co więcej ArchiMate jest otwartym i niezależnym językiem modelowania dla architektury korporacyjnej stworzonym przez The Open Group. Oferuje wspólny język do opisywania konstrukcji i działania procesów biznesowych, struktur organizacyjnych, przepływu informacji, systemów informatycznych oraz infrastruktury technicznej. Pomaga to interesariuszom w projektowaniu, ocenie oraz informowaniu o konsekwencjach decyzji i zmian wewnątrz i pomiędzy domenami biznesowymi. Język ten zapewnia wsparcie dla architektów korporacyjnych poprzez łączenie koncepcji zorientowanych na usługi oraz opisywanie, analizę i wizualizację w jasny sposób związków pomiędzy domenami biznesowymi, aplikacyjnymi i infrastrukturalnymi.

W naszym przekonaniu Archimate 2.0 z powodzeniem znajduje swoje zastosowanie w modelowaniu procesów biznesowych, gdyż oferuje szeroki wachlarz perspektyw i widoków.

Zapraszamy do wzięcia udziału:  Architektura korporacyjna w Enterprise Architect

Przykładowe diagramy organizacji w ArchiMate 2.0 zamieszczamy poniżej:

clip_image002

clip_image004

clip_image006

clip_image008

clip_image010

clip_image012

clip_image014

Shopping Cart
Scroll to Top