Usługi

Konsultacje w obszarze inżynierii oprogramowania

Dzieląc się ponad dziesięcioletnim doświadczeniem zmniejszamy ryzyko niepowodzeń Twoich projektów.

Nasze usługi


Zajmujemy się inżynierią oprogramowania oraz procesami biznesowymi. Specjalizujemy się w takich obszarach jak: zarządzanie wymaganiami, modelowanie procesów biznesowych, projektowanie systemów informatycznych, architektura korporacyjna. Wspieramy naszych klientów w procesie wdrożenia Enterprise Architect oraz przygotowaniu repozytoriów projektowych.

Umiejętności w obszarach


Architektura korporacyjna 85%

Modelowanie procesów biznesowych 100%

Zarządzanie wymaganiami 95%

Projektowanie systemów informatycznych 100%

Wdrożenia Enterprise Architect 100%

Dlaczego Modesto?


  • Pracujemy w całej Polsce

  • Posiadamy bogate doświadczenie

  • Usługę zawsze dostosowujemy do potrzeb klienta

  • Działamy etycznie i uczciwie

  • Nie jesteśmy powiązani kapitałowo z żadną firmą

  • Jesteśmy skuteczni w prowadzeniu projektów i przedsięwzięć IT

  • Mamy doświadczenie trenerskie

Pomagamy także dostosować narzędzia CASE do indywidualnych potrzeb klientów. W tym zakresie specjalizujemy się w Enterprise Architect Sparx Systems. x

Back to Top