Konsultacje (Mentoring)

Konsultacje są formą pomocy, która pozwala wyjść naprzeciw najbardziej złożonym potrzebom.

Programy konsultacji jest zawsze opracowywany przez naszych specjalistów w sposób umożliwiający instruktorom elastyczne podejście do prowadzonych zajęć. Nasze indywidualne konsultacje charakteryzują się:

  • dokładnym zdiagnozowaniem potrzeb Klienta,
  • analizą możliwości optymalnego wsparcia Klienta,
  • udzieleniu porad odnośnie wykorzystania już posiadanej przez Klienta wiedzy,
  • dostarczeniu nowych wskazówek do praktycznego wykorzystania,
  • podejmowaniem istotnych tematów w miarę pojawiających się potrzeb,
  • przydzielaniem odpowiedniej ilości czasu omawianym zagadnieniom.

W naszych relacjach z Klientami opieramy się na standardach ICC. O zasadach, którymi się kierujemy możesz przeczytać tutaj.

Shopping Cart
Scroll to Top