Warunki realizacji szkolenia

Warunkiem realizacji szkolenia jest podpisanie umowy określającej zakres i harmonogram bądź przesłanie formularza zgłoszeniowego faksem na numer +48 22 727 80 08.

Zamawiający ma prawo do zmiany ustalonych terminów szkoleń lub rezygnacji bez dodatkowych opłat nie później niż na 14 dni przed uzgodnioną datą danego szkolenia. W przypadku zgłoszenia rezygnacji pomiędzy 14 a 7 dniem przed rozpoczęciem szkolenia zmuszeni będziemy pobrać 50% wartości szkolenia. W przypadku rezygnacji w przeciągu 7 dni poprzedzających szkolenie Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa.

W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt.

Shopping Cart
Scroll to Top