Audyt procesów inżynierii oprogramowania

Audyt procesów inżynierii oprogramowania jest dedykowana wszystkim zespołom projektowym, które projektują i wytwarzają oprogramowanie. Nasze działania polegają na analizie dokumentacji projektowej, wywiadach z uczestnikami procesu wytwórczego oraz analizie modeli w repozytoriach projektu.

W ramach analizy procesu wytwórczego oprogramowania proponujemy weryfikację w następujących obszarach:

 • Organizacja zespołów:
  • role;
  • wymagane kompetencje ról;
  • struktury zespołów projektowych;
  • komunikacja w zespole projektowym
 • Procesy:
  • przepływy prac;
  • aktywności ról;
 • Dokumentowanie
  • artefakty zarządcze
  • artefakty techniczne
  • biblioteka wzorców artefaktów (dla alternatywnych styli dokumentowania:
   • małe projekty;
   • duże projekty.
 • Wsparcie narzędziowe
  • gromadzenie wymagań
  • modelowanie systemów
  • zarządzanie zmianą
  • testowanie
  • zarządzanie kodem
 • Przykładowe projekty
  • przykład systemu xxx
  • przykład podsystemu xxx
  • przykładowe artefakty
   • zarządcze
   • techniczne
 • Repozytorium projektu (np.: Enterprise Architect):
  • zawartość repozytorium (elementy architektoniczne i zarządcze dla potrzeb realizacji procesu wytwórczego)
  • utrzymywanie modeli w repozytorium projektu z uwzględnieniem kroków procesu wytwórczego

Analizując procesy inżynierii oprogramowania opieramy się na obecnie funkcjonujących standardach takich jak SCRUM, Agile Modeling, Essential Unified Process oraz własnych bogatych   doświadczeniach

W przypadku pytań prosimy o kontakt

Shopping Cart
Scroll to Top