Zwinne modelowanie – Agile Modeling

Firmy stosujące metodyki zwinne (ang. agile) takie jak SCRUM czy Extreme Programming stoją czasem przed problemem dokumentowania swoich projektów. Niekiedy problem dotyczy komunikacji z zamawiającym oprogramowanie. W takich przypadkach wydaje się celowym by wykonać model aplikacji nie rezygnując ze zwinnego podejścia.

Czasem problem jest przestarzała lub niewydajna metodyka pracy stosowana przez zespół projektowy. W takim przypadku możemy pomóc poprzez wskazanie dobrych praktyk w zakresie dokumentacji projektów opartych o zwinne metodyki.
Nasz standardowy zakres usług obejmuje to:

  • analiza dotychczasowej metodyki wytwórczej oprogramowania
  • opracowanie zaleceń dot. zmian w metodyce wytwórczej oprogramownia (na bazie wykonanej analizy)
  • szkolenia z wykorzystania języka UML w projektach bazujących na nurcie Agile
  • kontrola umiejętności związanych z modelowaniem i dokumentacją projektu systemu zgodnie ze zwinnym podejściem

Nasz zakres usług możemy dostosować do Twoich potrzeb. Skontaktuj się z nami.

Shopping Cart
Scroll to Top