Architektura korporacyjna w Enterprise Architect

Architektura korporacyjna w Enterprise Architect jest dwudniowym szkoleniem mającym na celu takie przedstawienie możliwości wykorzystania Enterprise Architect, które pozwolą architektom i analitykom na wykonanie modeli procesów biznesowych ich organizacji. Archimate 3.0 pozwala budowę  wielowymiarowych modeli obejmujących swoim zasięgiem procesy na poziomie biznesowym, aplikacyjnym i infrastrukturalnym. Ponadto oferuje szer perspektyw obrazujących procesy biznesowe w ujęciu wielowarstwowego przekroju.

Zapraszamy na szkolenie otwarte zgodnie z naszym harmonogramem

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Forma szkolenia:

Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu i ćwiczeń na którym będzie zrealizowany przykład praktyczny, w ramach którego będą budowane modele  organizacji w notacji ArchiMate.

Kto powinien wziąć udział w szkoleniu

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które będą pracować z ArchiMate’m, a więc m.in. dla architektów biznesowych, korporacyjnych i systemowych, oraz doradców i menedżerów projektów.

Wymagania wobec uczestników

Zakłada się, że uczestnicy posiadają pewne doświadczenie w technikach modelowania.

Tematy poruszane w trakcie szkolenia

Sesja 1. Wstęp do modelowanie

 • ArchiMate a inne języki modelowania (BPMN i UML)
 • Wsparcie narzędziowe
 • Obszary zastosowania

Sesja 2. Motywacja

 • Koncepcja i zastosowanie
 • Notacja stosowana  w obszarze motywacji
 • Relacje i perspektywy

Sesja 3. Notacja w warstwach ArchiMate

 • Warstwa biznesowa
 • Warstwa aplikacji
 • Warstwa infrastruktury

Sesja 4. Relacje i zależności

 • Relacje statyczne
 • Modelowanie zachowania
 • Zależności pomiędzy warstwami

Sesja 5. Perspektywy

 • Perspektywy warstwy biznesowej
 • Perspektywy warstwy aplikacji
 • Perspektywy warstwy infrastruktury

Sesja 6. Implementacja i migracja

 • Elementy notacji
 • Relacje i perspektywy
 • Zależności pomiędzy warstwami

Sesja 7. Warsztaty z modelowania w ArchiMate 3.0

 • Struktura repozytorium projektu
 • Dobór modeli i perspektyw
 • Samodzielnie wykonywane modele

Cena szkolenia

Koszt szkolenia określony jest według naszego cennika.

Szkolenie „Architektura korporacyjna w Enterprise Architect ” otwarte jest organizowane przy zgłoszeniu minimum 5 osób. W przypadku mniejszych grup lub pojedynczych osób możliwe są konsultacje.

Cena dla grup zorganizowanych jest ustalana indywidualnie.

W sprawie szkoleń wewnętrznych (zamkniętych) dla grup zorganizowanych prosimy o kontakt.

Więcej o szkoleniach

Więcej o szkoleniach można znaleźć na następujących stronach:

Dodatkowe informacje

Szkolenie kończy się certyfikatem kompetencyjnym. Skontaktuj się z nami celem uzyskania dedykowanej dla Ciebie oferty zawierającej szczegółową agendę oraz wycenę.

Shopping Cart
Scroll to Top