Architektura korporacyjna w Enterprise Architect

Architektura korporacyjna w Enterprise Architect jest dwudniowym szkoleniem mającym na celu takie przedstawienie możliwości wykorzystania Enterprise Architect, które pozwolą architektom i analitykom na wykonanie modeli procesów biznesowych ich organizacji. Archimate 3.0 pozwala budowę  wielowymiarowych modeli obejmujących swoim zasięgiem procesy na poziomie biznesowym, aplikacyjnym i infrastrukturalnym. Ponadto oferuje szer perspektyw obrazujących procesy biznesowe w ujęciu wielowarstwowego przekroju.

Zapraszamy na szkolenie otwarte zgodnie z naszym harmonogramem

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Forma szkolenia:

Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu i ćwiczeń na którym będzie zrealizowany przykład praktyczny, w ramach którego będą budowane modele  organizacji w notacji ArchiMate.

Kto powinien wziąć udział w szkoleniu

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które będą pracować z ArchiMate’m, a więc m.in. dla architektów biznesowych, korporacyjnych i systemowych, oraz doradców i menedżerów projektów.

Wymagania wobec uczestników

Zakłada się, że uczestnicy posiadają pewne doświadczenie w technikach modelowania.

Tematy poruszane w trakcie szkolenia

Sesja 1. Wstęp do modelowanie

  • ArchiMate a inne języki modelowania (BPMN i UML)
  • Wsparcie narzędziowe
  • Obszary zastosowania

Sesja 2. Motywacja

  • Koncepcja i zastosowanie
  • Notacja stosowana  w obszarze motywacji
  • Relacje i perspektywy

Sesja 3. Notacja w warstwach ArchiMate

  • Warstwa biznesowa
  • Warstwa aplikacji
  • Warstwa infrastruktury

Sesja 4. Relacje i zależności

  • Relacje statyczne
  • Modelowanie zachowania
  • Zależności pomiędzy warstwami

Sesja 5. Perspektywy

  • Perspektywy warstwy biznesowej
  • Perspektywy warstwy aplikacji
  • Perspektywy warstwy infrastruktury

Sesja 6. Implementacja i migracja

  • Elementy notacji
  • Relacje i perspektywy
  • Zależności pomiędzy warstwami

Sesja 7. Warsztaty z modelowania procesów biznesowych w ArchiMate 3.0

  • Struktura repozytorium projektu
  • Dobór modeli i perspektyw
  • Samodzielnie wykonywane modele

Cena szkolenia

Koszt szkolenia określony jest według naszego cennika.

Szkolenie „Architektura korporacyjna w Enterprise Architect ” otwarte jest organizowane przy zgłoszeniu minimum 5 osób. W przypadku mniejszych grup lub pojedynczych osób możliwe są konsultacje.

Cena dla grup zorganizowanych jest ustalana indywidualnie.

W sprawie szkoleń wewnętrznych (zamkniętych) dla grup zorganizowanych prosimy o kontakt.

Więcej o szkoleniach

Więcej o szkoleniach można znaleźć na następujących stronach:

Dodatkowe informacje

Szkolenie kończy się certyfikatem kompetencyjnym. Skontaktuj się z nami celem uzyskania dedykowanej dla Ciebie oferty zawierającej szczegółową agendę oraz wycenę.

Przewiń do góry