MANEA

MANEA has been discontinued

Please be informed that we have stopped our works on MANEA.
MANEA will no longer be developed. We have stopped the sales as well as the possibility of extending the subscription.
Customers with active subscriptions will have guaranteed support until the end of their agreements.
Thank you for understanding our decision.

[notice]MANEA is no longer actively developed nor maintained. More information.[/notice]


MANEA nie jest już rozwijana

Czujemy się zobowiązani poinformować Was, że wstrzymujemy prace nad MANEA.
MANEA nie będzie dalej rozwijany. Wstrzymujemy sprzedaż oraz możliwość przedłużenia subskrypcji.

Klienci z aktywnymi subskrypcjami mają zagwarantowane wsparcie do czasu trwania umowy.

Dziękujemy za zrozumienie naszej decyzji.

[notice]MANEA nie jest już rozwijana. W razie pytań prosimy o kontakt.[/notice]

Shopping Cart
Scroll to Top