O szkoleniach

Szkolenia otwarte są organizowane zgodnie okresowo zgodnie z harmonogramem. Na tego typu szkolenia mogą się zgłaszać pojedyncze osoby. Szkolenie tego typu jest realizowane zgodnie z załączonym wykazem tematów.

W razie pytań prosimy o kontakt.


Szkolenia zamknięte (in-company, in-house)-
przeprowadzane dla pracowników jednej organizacji, w dogodnym terminie i miejscu.
Każde szkolenie wewnętrzne wymaga indywidualnego podejścia. Według nas przygotowanie dobrego programu oznacza dostosowanie go do specyfiki firmy i potrzeb uczestników, tak aby wiedza, którą otrzymają nie pozostawała tylko jako ślad w materiałach szkoleniowych, ale została wykorzystana w praktyce.
Przygotowując każde Państwa zlecenie dokonujemy szczegółowej analizy potrzeb, gdyż tylko dzięki temu możemy trafnie określić cele, jakie chcecie osiągnąć oraz wybrać skuteczne metody pozwalające je zrealizować.

W razie pytań prosimy o kontakt.

Więcej informacji:

Shopping Cart
Scroll to Top