Zakres odpowiedzialności

Cena szkolenia oraz nasz zakres odpowiedzialności obejmują:

  • przeprowadzenie szkolenia na wysokim poziomie merytorycznym zgodnie z ustalonym programem szkolenia,
  • ćwiczenia praktyczne przy komputerach**,
  • dostarczenie przygotowanych materiałów szkoleniowych,
  • przeprowadzenie ankiety przedszkoleniowej mającej na celu zbadanie preferencji uczestników szkolenia,
  • przeprowadzenie anonimowej ankiety oceniającej szkolenie – wyniki obligatoryjnie wysyłamy zamawiającemu szkolenie,
  • przeprowadzenie po szkoleniu testu sprawdzającego poziom umiejętności*,
  • przekazania wszystkim uczestnikom szkolenia certyfikatów kompetencyjnych uczestnictwa w szkoleniu,
  • obiad oraz serwis kawowy*
  • salę wykładową*
  • zestawy komputerowe (laptopy) wraz z oprogramowaniem wymaganym do realizacji warsztatów*

Na życzenie jesteśmy w stanie rozszerzyć zakres naszej odpowiedzialności

W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt.

*usługa opcjonalna wykonywana na życzenie zamawiającego szkolenie
**jeśli program szkolenia obejmuje ćwiczenia praktyczne na komputerach

Shopping Cart
Scroll to Top