Enterprise Architect dla analityków biznesowych i systemowych

Szkolenie Enterprise Architect dla analityków biznesowych i systemowych jest idealnym szkoleniem dla analityków biznesowych i systemowych, którzy mają już podstawowe doświadczenie w korzystaniu z BPMN i UML. Kurs obejmuje praktyczne sesje tych modeli w Enterprise Architect.

Zapraszamy na szkolenie otwarte zgodnie z naszym harmonogramem
Czas trwania szkolenia: 2 dni

Na szkoleniu poznasz techniki, które umożliwiają:

 • Identyfikować procesy biznesowe danej organizacji
 • Budować w Enterprise Architect modele biznesowych przypadków użycia i obiektów biznesowych z wykorzystaniem języka UML
 • Analizować model biznesowy i konstruować wymagania na system
 • Korzystać z właściwych architektur odpowiednich do potrzeb
 • Budować zaawansowane raporty w Enterprise Architect

Korzyści, jakie odniesiesz po ukończeniu szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z nowoczesnymi metodami analizy i modelowania biznesowego, umożliwiających automatyzację procesów biznesowych, zidentyfikowanych w organizacji oraz wskazanie „dobrych praktyk” inżynierskich wykorzystania notacji UML. Do realizacji tych zadań konieczna jest wiedza nie tylko o języku UML, ale również umiejętność wykorzystania technik modelowania obiektowego do opisania procesów biznesowych, zarządzania wymaganiami na system informatyczny, czy też do przeprowadzenia jego analizy. W czasie tego kursu otrzymasz zakres podstawowych informacji dotyczących analizy i modelowania biznesowego w UML. Zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności, pozwalające na skuteczną realizację modelu biznesowego i jego przekształcenie w model analityczny.

Kto powinien wziąć udział w szkoleniu

Niniejsze szkolenie jest szczególnie przydatne dla analityków biznesowych i systemowych, szefów projektu, inżynierów systemowych oraz innych osób modelujących procesy biznesowe w Enterprise Architect.

Zawartość merytoryczna szkolenia

Sesja 1. Wstęp do analizy  systemów informatycznych

 • wstęp do Enterprise Architect’a
 • struktura repozytorium

Sesja 2. Modelowanie procesów biznesowych w Enterprise  Architect

 • Modelowanie procesu biznesowego w Enterprise Architect
 • Procesy biznesowe a wymagania na system
 • procesy BPMN a podejście agile (scrum)

Sesja 3.  Notacja i techniki wykorzystywane w analizie w Enterprise Architect

 • modelowanie procesów biznesowych (BPMN vs. UML)
 • macierze zależności procesy biznesowe – architektura systemów
 • warsztat 1: Budowa procesu biznesowego

Sesja 4. Zarządzanie wymaganiami na system w Enterprise Architect

 • gromadzenie i zarządzanie wymaganiami
 • diagram przypadków użycia
 • warsztat 2: Budowa modelu przypadków użycia

Sesja 5. Budowa modelu klas analitycznych w Enterprise Architect

 • diagramy klas
 • graficzne interfejsy użytkownika (GUI)
 • warsztat 3: Budowa modelu analitycznego

Sesja 6. Dekompozycja scenariuszy przypadków użycia

 • zasady dekompozycji przypadków użycia
 • diagram aktywności
 • warsztat 4: Budowa modelu zachowania systemu

Sesja 7. Dodatkowe możliwości pracy Enterprise Architect (opcja)

 • szablony i generatory dokumentacji w Enterprise Architect
 • macierze zależności
 • własne wzorce projektowe

Sesja 8.  Zarządzanie złożonością procesu wytwórczego w Enterprise Architect

 • zgłaszanie i zarządzanie zmianą
 • planowanie iteracji
 • współpraca analityków, projektantów i programistów

Cena szkolenia

Koszt szkolenia określony jest według naszego cennika.
Szkolenie otwarte jest organizowane przy zgłoszeniu minimum 5 osób. W przypadku mniejszych grup lub pojedynczych osób możliwe są konsultacje lub szkolenie dedykowane.

Cena dla grup zorganizowanych jest ustalana indywidualnie.

W sprawie szkoleń wewnętrznych (zamkniętych) dla grup zorganizowanych prosimy o kontakt.

Więcej o szkoleniach

Więcej o szkoleniach można znaleźć na następujących stronach:

Dodatkowe informacje

Szkolenie kończy się certyfikatem kompetencyjnym. Skontaktuj się z nami celem uzyskania dedykowanej dla Ciebie oferty zawierającej szczegółową agendę oraz wycenę.

Przewiń do góry