Enterprise Architect dla projektantów i architektów systemów IT

Szkolenie Enterprise Architect dla projektantów i architektów systemów IT to idealny warsztat dla architektów systemowych i inżynierów oprogramowania, którzy mają już doświadczenie w użyciu UML i teraz chcą zyskać pewność w posługiwaniu się Enterprise Architect. Szkolenie to zawiera praktyczne sesje modelowania w UML w Enterprise Architect.

Zapraszamy na szkolenie otwarte zgodnie z naszym harmonogramem
Czas trwania szkolenia: 2 dni


Na szkoleniu nauczysz się:

 • modelować informatyczne systemy za pomocą UML
 • generować dokumentację
 • zarządzać repozytorium projektu zdefiniowanym w Enterprise Architect

Korzyści jakie odniesiesz po ukończeniu szkolenia

Uczestnicy szkolenia Enterprise Architect dla projektantów i architektów zdobywają praktyczne umiejętności dotyczące konfiguracji Enterprise Architect i budowy modeli zgodnych z notacją UML. Dodatkowo w trakcie szkolenia uczestnicy uczą się generować profesjonalną dokumentację. W trakcie szkolenia uczestnicy przechodzą w Enterprise Architect przez kolejne etapy procesu wytwórczego od tworzenia projektu przez tworzenie diagramów, struktury projektu aż po transformacje i generowanie szkieletu kodu źródłowego.

Kto powinien wziąć udział w szkoleniu

Szkolenie jest przeznaczone dla analityków, projektantów, programistów, testerów, kierowników projektów i osoby biorące udział w tworzeniu oprogramowania, które w swojej pracy wykorzystują Enterprise Architect

Zawartość merytoryczna szkolenia

Sesja 1. Wstęp do projektowania systemów informatycznych

 • wprowadzenie do inżynierii oprogramowania
 • wstęp do Enterprise Architect’a

Sesja 2. Wymagania na system w Enterprise Architect

 • procesy biznesowe a wymagania i specyfikacja systemu
 • zarządzanie wymaganiami w Enterprise Architect w kontekście projektowania
 • diagram przypadków użycia – dobre praktyki
 • warsztat 1: Budowa modelu przypadków użycia

Sesja 3. Budowa modelu struktury systemu

 • opisywanie klas (atrybuty, metody, relacje)
 • projektowanie struktury bazy danych
 • warsztat 2: Budowa struktury systemu

Sesja 4. Model zachowania systemu

 • zasady dekompozycji przypadków użycia
 • diagram sekwencji
 • opcjonalne zastosowania diagramu aktywności w procesie projektowania
 • warsztat 3: Budowa modelu zachowania systemu

Sesja 5. Architektura systemu

 • systemy, podsystemy, komponenty
 • diagramy komponentów i wdrożenia
 • warsztat 4: Modelowanie architektury systemu

Sesja 6. Model implementacji w Enterprise Architect (opcja)

 • inżyniera do przodu
 • inżynieria wstecz
 • transformacje MDA

Sesja 7. Dodatkowe możliwości pracy Enterprise Architect

 • szablony i generatory dokumentacji w Enterprise Architect
 • macierze zależności
 • własne wzorce projektowe

Sesja 8.  Zarządzanie złożonością procesu wytwórczego w Enterprise Architect

 • zgłaszanie i zarządzanie zmianą
 • planowanie iteracji
 • współpraca analityków, projektantów i programistów

Cena szkolenia

Koszt szkolenia określony jest według naszego cennika.
Szkolenie otwarte jest organizowane przy zgłoszeniu minimum 5 osób. W przypadku mniejszych grup lub pojedynczych osób możliwe są konsultacje lub szkolenie dedykowane.
Cena dla grup zorganizowanych jest ustalana indywidualnie.

W sprawie szkoleń wewnętrznych (zamkniętych) dla grup zorganizowanych prosimy o kontakt.

Więcej o szkoleniach

Więcej o szkoleniach można znaleźć na następujących stronach:

Dodatkowe informacje

Szkolenie kończy się certyfikatem kompetencyjnym. Skontaktuj się z nami celem uzyskania dedykowanej dla Ciebie oferty zawierającej szczegółową agendę oraz wycenę.

Przewiń do góry