Modelowanie procesów biznesowych w notacji BPMN

Szkolenie jest swoistym warsztatem, gdzie większość czasu szkolenia to ćwiczenia praktyczne, gdzie modelowanie procesów biznesowych w notacji BPMN odbywa się przy pomocy Enterprise Architect. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z technikami umożliwiającymi samodzielne modelowanie procesów biznesowych w notacji BPMN.

Kto powinien wziąć udział w szkoleniu

Niniejsze szkolenie jest szczególnie przydatne dla konsultantów i analityków biznesowych oraz systemowych, oraz innych osób modelujących procesy biznesowe w notacji BPMN.

Zawartość merytoryczna szkolenia

Sesja 1. Wstęp do modelowania procesów biznesowych

 • podejście i metodyki wspierające modelowanie procesów biznesowych
 • wstęp do modelowania w Enterprise Architect
 • warsztat praktyczny z użycia Enterprise Architect

Sesja 2. Obiekty i aktywności na diagramach BPMN

 • zdarzenia i ich rodzaje
 • procesy i podprocesy
 • zadania

Sesja 3. Bramki i przepływy stosowane na diagramach BPMN

 • bramki (XOR,AND,OR,COMPLEX)
 • przepływy
 • obiekty danych

Sesja 4. Ćwiczenia praktyczne z modelowania procesów biznesowych

Sesja 5. Uszczegóławianie diagramów BPMN

 • uczestnicy procesu biznesowego
 • reprezentacja interakcji z podmiotami zewnętrznymi
 • pomocnicze elementy notacji

Sesja 6. Ćwiczenia praktyczne z modelowania procesów

Sesja 7. Mapowanie procesów biznesowych na inne obszary

 • mapowanie procesów BPMN na architekturę korporacyjną
 • procesy BPMN a podejście agile (scrum)
 • procesy BPMN w kontekście wymagań na system i przypadków użycia

Sesja 8. Ćwiczenia praktyczne z modelowania procesów biznesowych

Cena szkolenia

Koszt szkolenia określony jest według naszego cennika.
Szkolenie otwarte jest organizowane przy zgłoszeniu minimum 5 osób. W przypadku mniejszych grup lub pojedynczych osób możliwe są konsultacje lub szkolenia dedykowane.

Cena dla grup zorganizowanych jest ustalana indywidualnie.

W sprawie szkoleń wewnętrznych (zamkniętych) dla grup zorganizowanych prosimy o kontakt.

Więcej o szkoleniach

Więcej o szkoleniach można znaleźć na następujących stronach:

Dodatkowe informacje

Szkolenie kończy się certyfikatem kompetencyjnym. Skontaktuj się z nami celem uzyskania dedykowanej dla Ciebie oferty zawierającej szczegółową agendę oraz wycenę.

Shopping Cart
Scroll to Top