Praktyczne szkolenie z Enterprise Architect Sparx Systems

Praktyczne szkolenie z Enterprise Architect Sparx Systems to szkolenie dla wszystkich osób, które chciałby poznać to oprogramowanie.

Szkolenie jest realizowane w formie praktycznego warsztatu, w którego czasie wraz z kolejnymi etapami procesu wytwórczego oprogramowania pokazywane są i ćwiczone przez uczestników szkolenia funkcje tej aplikacji.

Szkolenie to zawiera praktyczne sesje modelowania w UML lub w BPMN w Enterprise Architect.

Jeśli szukasz wersji nagranej podobnego szkolenia wejdź na: https://wolski.pro/kursy/o-szkoleniu-z-entererprise-architect/

Zapraszamy na szkolenie otwarte zgodnie z naszym harmonogramem
Czas trwania szkolenia: 2 lub 3 dni w zależności od ustaleń

Kto powinien wziąć udział w szkoleniu

Praktyczne szkolenie z Enterprise Architect Sparx Systems jest przeznaczone dla analityków, projektantów, programistów, testerów, kierowników projektów i osób biorących udział w tworzeniu oprogramowania, które w swojej pracy wykorzystują Enterprise Architect Sparx Systems

Szkolenie jest realizowane na zamówienie i każdorazowo agenda szkolenia jest dostosowywana do potrzeb Zamawiajacego

Praktyczne szkolenie z Enterprise Architect Sparx Systems – przykładowa agenda

Wstęp do Enterprise Architect

 • dodawanie elementów i diagramów
 • menu i podstawowe funkcje

Modelowanie procesów biznesowych w Enterprise Architect

 • diagramy BPMN w Enterprise Architect
 • wymagania biznesowe i potrzeby biznesowe
 • powiązanie pomiędzy wymaganiami biznesowymi a procesami biznesowymi

Modelowanie architektury rozwiązania w Enterprise Architect

 • diagramy komponentów
 • diagramy wdrożenia

Wymagania na system w Enterprise Architect

 • gromadzenie i zarządzanie wymaganiami w Enterprise Architect
 • historyjki użytkownika oraz kryteria akceptacji w Enterprise Architect
 • powiązania wymagań biznesowych z wymaganiami na system

Diagramy przypadków użycia w Enterprise Architect

 • aktorzy i przypadki użycia
 • scenariusze przypadków użycia
 • diagram przypadków użycia

Diagram klas i obiektów w Enterprise Architect

 • diagram klas w Enterprise Architect
 • diagram obiektów w Enterprise Architect

Diagramy interakcji w Enterprise Architect

 • diagram aktywności w Enterprise Architect
 • diagram sekwencji w Enterprise Architect
 • diagram maszyny stanowej w Enterprise Architect

Zarządzanie zmianą w Enterprise Architect

 • zarządzanie wersjami modeli i elementów
 • mechanizm baseline
 • współpraca z intersariuszami komentarze i publikowanie modeli

Podstawy generowania dokumentacji w Enterprise Architect

 • szablony dokumentów
 • okładka i spis treści
 • wirtualne dokumenty

Cena szkolenia

Koszt szkolenia określony jest według naszego cennika.
Szkolenie otwarte jest organizowane przy zgłoszeniu minimum 5 osób. W przypadku mniejszych grup lub pojedynczych osób możliwe są konsultacje, lub szkolenie dedykowane. Cena dla grup zorganizowanych jest ustalana indywidualnie.

W sprawie szkoleń wewnętrznych (zamkniętych) dla grup zorganizowanych prosimy o kontakt.

Więcej o szkoleniach

Więcej o szkoleniach można znaleźć na następujących stronach:

Praktyczne szkolenie z Enterprise Architect Sparx Systems dodatkowe informacje

Szkolenie kończy się certyfikatem kompetencyjnym. Skontaktuj się z nami celem uzyskania dedykowanej dla Ciebie oferty zawierającej szczegółową agendę oraz wycenę.

Shopping Cart
Scroll to Top