Zarządzanie wymaganiami w oparciu o przypadki użycia

W czasie  szkolenia „Zarządzanie wymaganiami w oparciu o przypadki użycia” nabędziesz wiedzę i umiejętności potrzebne do zbierania, w sposób jasny i klarowny, wymagań na system. Nauczysz się definiować wymagania użytkownika i obrazować je za pomocą przypadków użycia.

Zapraszamy na szkolenie otwarte zgodnie z naszym harmonogramem

Czas trwania szkolenia: 2 dni


Na szkoleniu poznasz techniki, które umożliwiają:

 • Tworzyć wymagania na system stosując sprawdzone metodyki,
 • Ustalać i kategoryzować wymagania niefunkcjonalne,
 • Budować modele przypadków użycia,
 • Zarządzać wymaganiami w całym cyklu wytwórczym oprogramowania

Korzyści jakie odniesiesz po ukończeniu szkolenia

Na tym szkoleniu nabędziesz wiedzę i umiejętności potrzebne do zbierania, w sposób jasny i klarowny, wymagań na system zmapowanych na przypadki użycia. Nauczysz się definiować wymagania użytkownika, dopasowywać je do specyfiki projektu. Na szkoleniu poznasz efektywne techniki modelowania przypadków użycia jako graficzne elementy służące do definiowania i dokumentowania wymagań spełniających potrzeby użytkownika.

Kto powinien wziąć udział w szkoleniu

Szkolenie jest przede wszystkim dedykowane dla osób związanych z zbieraniem i zarządzaniem wymaganiami. Przydatne będzie także dla osób związanych z zamówieniami oprogramowania.

Zawartość merytoryczna szkolenia

Wstęp do inżynierii wymagań

 • Podstawowe definicje
 • Produkty fazy wymagań
 • Umiejscowienie inżynierii wymagań w cyklu życia SI
 • Przymioty dobrych wymagań

Rodzaje wymagań

 • Wymagania funkcjonalne
 • Wymagania niefunkcjonalne
 • Techniki opisu wymagań
 • Weryfikacja wymagań

Wymagania w metodykach „ciężkich” i „zwinnych”

 • Zarys metodyk lekkich (SCRUM, XP, Microsoft Solutions Framework for Agile Software Development)
 • Zarys metodyk ciężkich (RUP, OpenUP)

Zarządzanie wymaganiami

 • Klasyfikacja wymagań
 • Procesy w zarządzaniu wymaganiami
 • Przechowywanie wymagań

Tworzenie modelu wymagań

 • Przypadki użycia – tworzenie
 • Przypadki użycia  – scenariusze

Planowanie iteracji a przypadki użycia

 • Iteracje a harmonogram projektu
 • Iteracje w metodykach opartych o modelowanie a metodykach opartych o implementację

Architektura repozytorium projektu opartego na przypadkach użycia

 • Struktura repozytorium
 • Zarządzanie repozytorium

Dokumentacja wymagań w oparciu o przypadki użycia

 • Szablony dokumentów – omówienie najczęściej stosowanych
 • Dobre i złe praktyki w dokumentacji projektu

Cena szkolenia

Koszt szkolenia określony jest według naszego cennika.
Szkolenie otwarte jest organizowane przy zgłoszeniu minimum 5 osób. W przypadku mniejszych grup lub pojedynczych osób możliwe są konsultacje lub szkolenie dedykowane.

Cena dla grup zorganizowanych jest ustalana indywidualnie.

W sprawie szkoleń wewnętrznych (zamkniętych) dla grup zorganizowanych prosimy o kontakt.

Więcej o szkoleniach

Więcej o szkoleniach można znaleźć na następujących stronach:

Dodatkowe informacje

Szkolenie kończy się certyfikatem kompetencyjnym. Skontaktuj się z nami celem uzyskania dedykowanej dla Ciebie oferty zawierającej szczegółową agendę oraz wycenę.

Shopping Cart
Scroll to Top