Tormigo

TORMIGO has been discontinued

Please be informed that we have stopped our works on TORMIGO.
TORMIGO will no longer be developed. We have stopped the sales as well as the possibility of extending the subscription.
Customers with active subscriptions will have guaranteed support until the end of their agreements.
Thank you for understanding our decision.

TORMIGO is no longer actively developed nor maintained. More information.


TORMIGO nie jest już rozwijane

Czujemy się zobowiązani poinformować Was, że wstrzymujemy prace nad TORMIGO.
TORMIGO nie będzie dalej rozwijany. Wstrzymujemy sprzedaż oraz możliwość przedłużenia subskrypcji.

Klienci z aktywnymi subskrypcjami mają zagwarantowane wsparcie do czasu trwania umowy.

Dziękujemy za zrozumienie naszej decyzji.

TORMIGO nie jest już rozwijana. W razie pytań prosimy o kontakt.

Shopping Cart
Scroll to Top